ติดต่อเรา

โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
หมู่ 4 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
โทร.0-6265-9795-3
Comments